Dla żłobków i przedszkoli

Proste i skuteczne rozwiązanie

Poznaj korzyści dla rozwoju dziecka (0-6 lat)

Obszar językowy

Zdolności muzyczne i językowe idą w parze. Przyswajanie słuchowe tysięcy rytmicznych i melodycznych wzorców z naszych sesji ćwiczeń słuchowych pobudza obszary językowe mózgu i móżdżku Twojego dziecka, poprawiając rozwój jego umiejętności językowych i słownictwa. Obszary mowy (ośrodek Broki i ośrodek Wernickego) pełnią funkcje przetwarzania, uczenia się i generowania mowy. Percepcja słuchowa dziecka jest głównym kanałem do nauki języka. Popraw rozwój językowy dziecka

Funkcje wykonawcze

Nowe dowody naukowe wykazują, że nauka muzyki przynosi neurologiczne korzyści istotne dla kolejnych etapów rozwoju poznawczego w dzieciństwie. Obszar kory przedczołowej mózgu pozwala dziecku rozumieć, odnosić się do nowych sytuacji i dostosowywać się do nich, wykorzystując myślenie i bezpośrednią interakcję z osobami, przedmiotami i otaczającym je światem. Geny nie determinują całkowicie pracy mózgu – równie ważne z punktu widzenia rozwoju jest to, co dzieje się w okresie od poczęcia do 3 roku życia! Popraw umiejętności rozwiązywania problemów

Rozwój społeczny i emocjonalny

Program nauki języka muzycznego zakłada przyswajanie dźwięków podczas dnia codziennego, w trakcie dzielenia chwil i wspólnego doświadczania, dzięki czemu również stymuluje społeczno-emocjonalne obszary rozwijającego się mózgu. Stymulacja słuchowa połączona z więzią emocjonalną działa skuteczniej i przekłada się na produkowanie większej liczby neuroprzekaźników! Dlatego nauka dziecka zgodnie z Metodą ETFES© wymaga zaangażowania opiekuna w proces: gdy dziecko jest zrelaksowane i objęte opieką, spokojne i bezpieczne środowisko pobudza ciekawość i ułatwia naukę!

Pamięć operacyjna

Tak zwana pamięć robocza polega na jednoczesnym przechowywaniu i przetwarzaniu informacji, aby sprostać wymaganiom sytuacji, w której właśnie znajduje się dziecko. Pamięć robocza zależy od płynności poznawczej i jest zależna od pracy kory przedczołowej, która odpowiada m.in. za myślenie abstrakcyjne. Płynność poznawcza stanowi podstawę kreatywności, a co za tym idzie, zdolności adaptacyjnych i przetrwania. Jest związana z pojawianiem się umiejętności językowych – obszaru, który pomaga rozwijać Metoda ETFES©.

Z naszej metody korzystało już ponad

40 tysięcy

rodzin i placówek od początku naszej działalności

Zamień codzienne aktywności w muzyczny trening słuchu!

Ułatwia zasypianie, rozwija słuch muzyczny i zdolności językowe

Rozwój inteligencji muzycznej: dziecko pozna brzmienie wszelkiego rodzaju koncepcji muzycznych, doskonaląc w ten sposób zdolności językowe i poznawcze

Ułatwia zasypianie, rozwija słuch muzyczny i zdolności językowe

Rozwój inteligencji muzycznej: dziecko pozna brzmienie wszelkiego rodzaju koncepcji muzycznych, doskonaląc w ten sposób zdolności językowe i poznawcze